Hartelijk welkom op de website van ITransport®.

Hoe moet u de website bedienen:

  • Als u in het plaatje van het ziekenhuis op een afdeling klikt krijgt u duidelijke uitleg wat ITransport® voor die afdeling kan betekenen.
  • drukt u in het plaatje op de blauwe H dan komt u weer terug bij het plaatje van het ziekenhuis en kunt u gaan kijken wat ITransport® voor een ander te betekenen heeft.
  • In de regel bovenaan de pagina, waar u deze uitleg gevonden heeft vindt u nog meer algemene informatie over ITransport®. Onder andere onze coördinaten en onze referenties
  • Wilt u terug naar het 'ziekenhuis' dan klikt u even op het logo ITransport®

Wat is ITransport®

ITransport® is een real-time communicatie en informatie systeem voor het intern vervoer in ziekenhuizen.

ITransport® geeft automatisch taken aan de medewerkers van deze dienst. De taak wordt op het display van een mobiel device weergegeven. De medewerker kan de taak accepteren via een code. Verstoringen in het proces (patiënt niet klaar/lift bezet/goederen niet aanwezig) kunnen eenvoudig via een code worden teruggekoppeld.

Als de medewerker klaar is meldt hij/zij dit en krijgt automatisch een volgende opdracht die bij zijn/haar profiel past en zo dichtbij mogelijk is.

De gebruikers (verpleegafdelingen/behandelafdelingen/servicedesk/e.d.) hebben overzicht van de status van alle voor hen van toepassing zijnde taken. Zij kunnen onder andere zien welke taken onderweg zijn en hoe laat verwacht wordt dat de taak klaar is.

Met deze website willen wij laten zien wat ITransport® voor de verschillende afdelingen van het ziekenhuis kan betekenen