Aansprakelijkheid

dir/Active BV streeft er naar om de gebruiker van www.itransport.eu zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. dir/Active BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op www.itransport.eu.

Copyright © 2018 dir/Active BV

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van dir/Active BV worden gebruikt, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft. Teksten en afbeeldingen zijn eigendom van dir/Active BV.

Made in Holland