Management; Weer een proces onder controle

Wat heeft ITransport® mij te bieden

  • Efficiency van de vervoerdiensten beheersbaar
  • Door betere efficiency kosten besparingen realiseerbaar
  • Door uitgebreide rapportage worden verbeteringsprocessen mogelijk gemaakt
  • Minder onrust door verbeterde communicatie tussen de diensten onderling en met de vervoerdienst
  • Tevreden medewerkers

ITransport® is een systeem waarmee, op basis van management gegevens, de vervoerafdelingen daadwerkelijk gestuurd worden.

Doordat de processen vergelijkbaar zijn en de rapportages over het interne vervoer gestandaardiseerd zijn is het mogelijk om de gegevens met collega's in andere ziekenhuizen te vergelijken.

Performance van de vervoerdienst en van zijn medewerkers is perfect te meten en te controleren.

ITransport® maakt interne SLA's / facturering en/of budgetverdeling mogelijk.