Telecommunicatie; Dit is echt toegevoegde waarde aan de telefooninstallatie

Wat heeft ITransport® mij te bieden

  • WIFI / WLAN
  • GPRS
  • UMTS
  • Alcatel-DECT
  • Siemens-DECT
  • Entropia-Portofonie
  • Ascom-Pagers
  • Ascom-DECT

ITransport® kan de medewerkers opdrachten geven op draadloze communicatieapparatuur.

ITransport® kan naar afdelingen en naar de coördinator berichten via mail sturen op hun draadloze communicatie apparatuur.