Centrale Sterilisatie Afdeling; De spullen die nodig zijn hebben we op tijd weer bij de OK.

Wat hebben ITransport® en OKIS mij te bieden

  • Klaarleglijsten
  • Accordering door specialisme oudste
  • CSA medewerker kan klaarleggen voor de OK
  • Besparing in werkzaamheden voor OK assistenten
  • Tracking en tracing van het instrumentarium
  • Vastleggen gebruikte artikelen
  • Kosten per behandeling of per specialisme rapporteren
  • Volledige botbank administratie
  • Voldoet aan de normen en eisen van de overheid

ITransport® heeft een volledige integratie met OKIS.

Het is belangrijk dat de Centrale Sterilisatie Afdeling tijdig de voor de ingreep benodigde 'netten' kan aanleveren die met klaarleglijsten aan de OK worden aangeboden.

OKIS is een software pakket waarmee u uw processen binnen de CSA en OK verbetert en inzichtelijk maakt. Door op voorhand vast te leggen welke artikelen per behandeling en specialist benodigd zijn, verhoogt u de kwaliteit van de dienstverlening. Met de registratie in OKIS wordt de kans op fouten in de samenstelling van de sets in belangrijke mate verminderd; de capaciteit in de CSA wordt beduidend minder belast door de uitgekiende functionaliteiten van deze software. De OK krijgt zijn aangevraagde spullen op tijd. Tegelijkertijd wordt inzichtelijk gemaakt welke artikelen op voorraad zijn. Dit verhoogt het vertrouwen en de rust.

OKIS biedt de mogelijkheid tot een volwaardige registratie van botweefsel voor de botbank. Gekoppeld aan de behandelingen heeft u met de botbank module van OKIS een hoogwaardig registratiesysteem welke voldoet aan de huidige normen en eisen.